Balgat Kreş 2-3 Yaş

Balgat Kreş 2-3 Yaş

Balgat Kreş 2-3 Yaş 2-3 Yaş çocuklarınızın bu sorunları aşmasını sağlıyoruz ve çocuklarınıza verdiğimiz eğitimlerle kabiliyet ve yeteneklerini keşfediyoruz. 2 ve 3 yaşındaki çocuklar,  odaklanma zamanının çoğaldığı, kararlarını kendi vermeye başladığı dönemdir. Basit atıp-tutmalı top oyunlarının oynayabileceği, yetişkin gözetimi altında su ile ilgili oyunlar oynayabileceği, 3-4 parçalı yap-boz yapabileceği, yaşına uygun olan tekerlemeleri, şarkıları, şiirleri söylenebileceği bir dönemdir.