Balgat Çocuk Bakım Evi 3-6 yaş

Balgat Çocuk Bakım Evi 3-6 yaş

Balgat Çocuk Bakım Evi 3-6 yaş , 3-6 yaş çocuklarının güvenli bir ortam içerisinde çocuk eğitimi ve geleneklere uygun olarak milli ve manevi değerlerin geliştirilmesine yardımcı olmak,  fiziksel duygusal, zihinsel ve sosyal bakımdan uyum içerisinde olmalarını sağlamak, doğru beslenme bilgi ve becerilerini kazandırmak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanmayı öğrenmek, çocukları ilköğretime hazırlamak ve sosyal ilişkilerini oyun arkadaşları yoluyla geliştirmelerini sağlamayı amaçlamıştır.